Đối với PC

 • XHCI Handoff: Enabled (nếu có, một số main sẽ không có lựa chọn này)
 • OS Type: Other (nếu có)
 • Secure Boot: Disabled (nếu không thấy đâu thì sẽ thấy cái OS Type bên trên chỉnh nó về other là được)
 • Legacy/CSM support: Enable [Nhiều main tắt cũng được nhưng nhiều main tắt thì boot màn hình sẽ bị lỗi, bật cho chắc]
 • Fast Boot: Disable
 • SATA Mode: AHCI
 • VT-d: Disable
 • Nếu bạn dùng Nvidia/AMD GPU:
  • KHÔNG kết nối màn hình với các cổng DP/HDMI/VGA/DVI trên main.
  • Phần Graphics Settings, Main Display, Initial Display/Graphic: PEG hoặc PCIE (Chọn đến khe cắm card rời)
  • Disable những lựa chọn liên quan đến card onboard như: Hybrid Graphics, Dual Graphics, DVMT size …
 • Nếu bạn dùng Intel HD Graphics GPU:
  • Phần Graphics Settings, Main Display, Initial Display/Graphic: IGD hoặc IGFX (chọn card onboard)
  • DVMT pre-alloc, Graphic Memory: 64MB (hoặc cao hơn, phần lớn thì 64MB là đủ)
  • DMVT total/size/apertures/whatever: MAX

Đối với laptop

 • Disabled Secure Boot
 • Disable Fast Boot
 • SATA Mode: AHCI
 • Disable VT-d, VT-x nên enable không thì không chạy máy ảo được.
 • Security Chips/Security modules: Disabled (nếu có thể, chúng có thể gây lỗi khi boot)
 • DVMT-prealloc, Graphics Memory: 64MB (nếu có thể, một số bios laptop không có lựa chọn này mặc định ở 32MB thì bạn cần phải patch framebuffer)
 • Nếu màn hình của bạn là 2K, 4K thì cần chỉnh Graphics Memory lên 128MB hoặc cao hơn.
 • Legacy/CSM support: Enable (nếu tắt hay bị vỡ hình khi boot, nếu boot bình thường thì cứ tắt)
 • Disable LAN/WLAN/WWAN boot/wake
 • Disable wake on usb

0 Nhận xét