Bản cập nhật windows 10 mới nhất mang tên: Spring Update được tung ra gần đây' mọi người download tại đây:
Windows 10 1803 bản EN 64bit: http://www.mediafire.com/?10x5tvr2bk76r
link microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO
Link fshare:
Link google:
Hướng dẫn crack windows 10 phiên bản 2018 này
video hướng dẫn:note:

# Cmd Commands :

(1) cscript slmgr.vbs /upk
(2) cscript slmgr.vbs /ipk "Product Key According To Your Edition"
(3) cscript slmgr.vbs /skms kms.lotro.cc
(4) cscript slmgr.vbs /ato

key:

Home/Core TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 
Home/Core (C.S) PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR 
Home/Core (S.L) 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH 
Home/Core N 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM 
Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 
Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 
Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 
Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 
Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 
Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ 
Enterprise 2015 (LTSB) WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 
Enterprise 2015 (LTSB N) 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ 
Enterprise 2016 (LTSB) DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ 
Enterprise 2016 (LTSB N) QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639


0 Nhận xét