I. Link download (update 8h18' 3/4/2014)


Nếu các bạn không thể tải được, các bạn chọn Tệp --> Di chuyển tới thư mục, sau đó bạn vào drive của bạn để tải về nhé. Thân
MD5 Checksum: DD5C7D1734143DC78F9B15BEE82EC744
SHA-1 Checksum: 298E42992CBBAFFEF9959D0D2B2050C69B664A2A
SHA-256 Checksum: 1F50394FA258249F615F4261C1BA914B2897305FBA150F82D3C337854097E6EE
SHA-512 Checksum: A357E6F74909790E4940F31A3A8273839E053CE2FF69AF3AC8A36ED007AC9CD19367557CC055F4E0AAFF6AD31CD9FD923CD059D03E83EA4E144CB0FA88927AEA
Đây là bản Pro mọi người nhé, các bạn dùng key này để cài 
 XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
PS: Bản này mình làm chung cho tất cả mọi người, sợ rút nhiều quá thì phù hợp với người này nhưng không hợp với người kia, bạn nào muốn nhẹ hơn nữa, thì down bản này về, rồi dung winreducer hoặc p/m khác chỉnh sửa file cài cho nhẹ hơn nữa nhé. Rất mong nhận được rì viu và đánh giá của các bạn lấy tinh thần làm các bản lite tiếp theo

II. Một Vài Hình Ảnh:Tác giải MR.Hải