Với OneKey các bạn có thể ghost lại máy tính chỉ với 1 click
nó sẽ tự động làm từ A -> Z cho các bạn


​​Bước 1: Chọn Restore như hình
Bước 2: Nhấn vào Open chọn tới file ghost hoặc File iso
Bước 3: Chọn Ổ đĩa hệ thống
Bước 4: Nhấn vào Yes như hình

Nếu máy có hỏi như hình sau thì nhấn yes để tiếp tục:

​​